Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

KONTAKTY

REATEK CZ, s.r.o.
Roháčova 14
Uherský Brod
tel: +420 777 957 943
napište nám
+420 776 673 462

CENY / REZERVACE » VOP - Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

Pronajímatel se zavazuje být ve stanoveném čase na stanoveném místě a zajistit dovoz, montáž / instalaci, technické zabezpečení a funkčnost atrakce / atrakcí během akce a na konci demontáž + odvoz atrakce.

Pronajímatel není odpovědný za případné komplikace spojené s elektrickými rozvody - vodním potrubím / při vodních atrakcích / - povětrnostními podmínkami. Pokud jakákoliv jmenovaná komplikace zkrátí délku pronájmu, pronajímatel není povinen nijak poskytovat náhradu nájemci - výjimkou může být ústní dohoda obou stran na akci. Maximální doba času pronájmu atrakce však nesmí přesáhnout 8 hodin, v opačném případě jsou účtovány extra příplatky za každou 1 hodinu. Do doby pronájmu atrakce se nepočítá čas spojený s dovozem, montáží a demontáží.

Pronajímatel neodpovídá za dozor dětí na atrakci pokud není smluvně dohodnuto jinak - děti vstupují se souhlasem rodiče / odpovědné osoby. Nájemce si dodatečně zajistí dozor - odpovědnou osobu nebo rodiče - kt. dohlížejí na dodržování kapacity atrakce a pořádku. Za případné škody na atrakci je nájemce povinen poskytnout finanční náhradu. Pronajímatel zajistí viditelnou tabulku s bezpečnostními upozorněními, kt. bude umístěno u vstupu do atrakce. Nájemce je povinen zajistit, aby na atrakci nedošlo k možným úrazům nebo poškození v důsledku nedodržení kapacity atrakce. V případě poškození atrakce se nájemce zavazuje uhradit opravu.

Technik, který atrakci přivezl je zodpovědný za zprovoznění atrakce (montáž, uvedení do provozu, technický provoz atrakce během jejího používání a demontáž). Součást provozu atrakce NENÍ dozor a dohlížení na bezpečnost dětí.

Podle normy EN14960, používání a vstup dětí na nafukovací atrakci je možné pouze za přítomnosti odpovědné osoby, která dohlíží na bezpečnostní předpisy a dodržování kapacity. Rodič nebo odpovědná osoba je povinna poučit děti a usměrňovat jejich chování, aby nevznikly škody na nafukovací atrakci nebo zdraví jiné osoby. V případě, že dítě znečistí prostor nafukovací atrakce je rodič nebo odpovědná osoba povinná prostor očistit, v případě, že tak neučiní je odpovědná osoba povinna zaplatit poplatek v hodnotě 30 EUR. Během používání atrakce je třeba se chovat tak, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení atrakcí v důsledku nevhodného chování a nedodržování návodu k použití. V případě hrubého porušení tohoto pravidla chování, je dodavatel atrakce oprávněn vykázat dítě a odpovědnou osobu. V případě, že si nájemce neurčí odpovědnou osobu na dohlížení na uživatele atrakce, že se chovají v souladu s bezpečnostními předpisy, je pronajímatel oprávněn zastavit provoz atrakce až do příchodu odpovědné osoby.

Přítomnost personálu - technika zajišťujícího technický provoz atrakce nezbavuje rodiče ani odpovědnou osobu povinnosti dohlížet na dítě. Za chování a škodu způsobenou dítětem odpovídá v plném rozsahu rodič nebo odpovědná osoba. V případě zjištění, že se na atrakci nachází dítě bez rodičů nebo odpovědné osoby musí dítě opustit atrakci. Větší děti a dospělí jsou povinni se chovat ohleduplně, aby nedošlo ke zranění menších dětí a mohly se nerušeně hrát. Při používání nafukovacích atrakcí je třeba vyvarovat se jakéhokoli nevhodného chování resp. rušení či omezování jiných uživatelů atrakce.

Doporučujeme, aby si zákazník - nájemce - organizátor akce určil vlastní pověřenou osobu (personál, hosteska nebo animátor), která zajišťuje dozor vstupu na atrakci pro návštěvníky akce - uživatelů atrakce.

Nájemce se zavazuje vyplatit pronájem atrakce / (í) v plné výši dohodnutým způsobem na základě řádně vystavené faktury / příjmového pokladního bločku. Pronajímatel doručí nájemci fakturu v elektronické i tištěné formě. Nájemce svým podpisem / razítkem potvrzuje objednávku, od které je možné odstoupit nejpozději 10 pracovních dnů před uspořádáním akce.

V případě, že akci zruší později než je 10 prac. dní, storno poplatek činí 50% z dohodnuté výše uvedené částky.

V případě nepříznivého počasí se storno poplatek neúčtuje za těchto podmínek:

Nájemce informuje pronajímatele nejpozději 48 hodin před akcí a ohlásí telefonicky i písemně změnu objednávky z důvodu nepříznivého počasí, přičemž následně uvede:

a) náhradní termín pronájmu atrakce

b) náhradní místo konání - např. nájemce zajistí interiér, party stan či jiné zastřešení

V případě, že se objednávka nezmění do této lhůty účtuje se storno poplatek 50% z dohodnuté výše uvedené částky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro každou objednávku (rezervaci) pronájmu atrakce / atrakcí a nájemce - zákazník se jejich potvrzením objednávky (rezervace) zavazuje respektovat a splňovat.

 

 

 

V Praze, 1.5.2017.