Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


CENY / REZERVACE » VOP - Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

Pronajímatel se zavazuje být ve stanoveném čase na stanoveném místě a zajistit dovoz, montáž / instalaci, technické zabezpečení a funkčnost atrakce / atrakcí během akce a na konci demontáž + odvoz atrakce.

Pronajímatel není odpovědný za případné komplikace spojené s elektrickými rozvody - vodním potrubím / při vodních atrakcích / - povětrnostními podmínkami. Pokud jakákoliv jmenovaná komplikace zkrátí délku pronájmu, pronajímatel není povinen nijak poskytovat náhradu nájemci - výjimkou může být ústní dohoda obou stran na akci. Maximální doba času pronájmu atrakce však nesmí přesáhnout 8 hodin, v opačném případě jsou účtovány extra příplatky za každou 1 hodinu. Do doby pronájmu atrakce se nepočítá čas spojený s dovozem, montáží a demontáží.

Pronajímatel neodpovídá za dozor dětí na atrakci pokud není smluvně dohodnuto jinak - děti vstupují se souhlasem rodiče / odpovědné osoby. Nájemce si dodatečně zajistí dozor - odpovědnou osobu nebo rodiče - kt. dohlížejí na dodržování kapacity atrakce a pořádku. Za případné škody na atrakci je nájemce povinen poskytnout finanční náhradu. Pronajímatel zajistí viditelnou tabulku s bezpečnostními upozorněními, kt. bude umístěno u vstupu do atrakce. Nájemce je povinen zajistit, aby na atrakci nedošlo k možným úrazům nebo poškození v důsledku nedodržení kapacity atrakce. V případě poškození atrakce se nájemce zavazuje uhradit opravu.

Technik, který atrakci přivezl je zodpovědný za zprovoznění atrakce (montáž, uvedení do provozu, technický provoz atrakce během jejího používání a demontáž). Součást provozu atrakce NENÍ dozor a dohlížení na bezpečnost dětí.

Podle normy EN14960, používání a vstup dětí na nafukovací atrakci je možné pouze za přítomnosti odpovědné osoby, která dohlíží na bezpečnostní předpisy a dodržování kapacity. Rodič nebo odpovědná osoba je povinna poučit děti a usměrňovat jejich chování, aby nevznikly škody na nafukovací atrakci nebo zdraví jiné osoby. V případě, že dítě znečistí prostor nafukovací atrakce je rodič nebo odpovědná osoba povinná prostor očistit, v případě, že tak neučiní je odpovědná osoba povinna zaplatit poplatek v hodnotě 30 EUR. Během používání atrakce je třeba se chovat tak, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení atrakcí v důsledku nevhodného chování a nedodržování návodu k použití. V případě hrubého porušení tohoto pravidla chování, je dodavatel atrakce oprávněn vykázat dítě a odpovědnou osobu. V případě, že si nájemce neurčí odpovědnou osobu na dohlížení na uživatele atrakce, že se chovají v souladu s bezpečnostními předpisy, je pronajímatel oprávněn zastavit provoz atrakce až do příchodu odpovědné osoby.

Přítomnost personálu - technika zajišťujícího technický provoz atrakce nezbavuje rodiče ani odpovědnou osobu povinnosti dohlížet na dítě. Za chování a škodu způsobenou dítětem odpovídá v plném rozsahu rodič nebo odpovědná osoba. V případě zjištění, že se na atrakci nachází dítě bez rodičů nebo odpovědné osoby musí dítě opustit atrakci. Větší děti a dospělí jsou povinni se chovat ohleduplně, aby nedošlo ke zranění menších dětí a mohly se nerušeně hrát. Při používání nafukovacích atrakcí je třeba vyvarovat se jakéhokoli nevhodného chování resp. rušení či omezování jiných uživatelů atrakce.

Doporučujeme, aby si zákazník - nájemce - organizátor akce určil vlastní pověřenou osobu (personál, hosteska nebo animátor), která zajišťuje dozor vstupu na atrakci pro návštěvníky akce - uživatelů atrakce.

Nájemce se zavazuje vyplatit pronájem atrakce / (í) v plné výši dohodnutým způsobem na základě řádně vystavené faktury / příjmového pokladního bločku. Pronajímatel doručí nájemci fakturu v elektronické i tištěné formě. Nájemce svým podpisem / razítkem potvrzuje objednávku, od které je možné odstoupit nejpozději 10 pracovních dnů před uspořádáním akce.

V případě, že akci zruší později než je 10 prac. dní, storno poplatek činí 50% z dohodnuté výše uvedené částky.

V případě nepříznivého počasí se storno poplatek neúčtuje za těchto podmínek:

Nájemce informuje pronajímatele nejpozději 48 hodin před akcí a ohlásí telefonicky i písemně změnu objednávky z důvodu nepříznivého počasí, přičemž následně uvede:

a) náhradní termín pronájmu atrakce

b) náhradní místo konání - např. nájemce zajistí interiér, party stan či jiné zastřešení

V případě, že se objednávka nezmění do této lhůty účtuje se storno poplatek 50% z dohodnuté výše uvedené částky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro každou objednávku (rezervaci) pronájmu atrakce / atrakcí a nájemce - zákazník se jejich potvrzením objednávky (rezervace) zavazuje respektovat a splňovat.

 

 

 

V Praze, 1.5.2017.